Nimekirjad ja segmendid

Nimekiri olemasolevatest uudiskirjavormide tüüpidest ning segmenteerimine võimaldab sihtida sõnumeid tarbija käitumispõhiselt.