Lisa uus kasutaja

Vali vastav roll ning ligipääs uuele kasutajale.